Actievoorwaarden

Actievoorwaarden Facebook-acties De Enck

 

1. Deelnemers aan winacties van S.C.C. De ENck verklaren door deelname aan de actie(s) akkoord te gaan met deze actievoorwaarden.

2. S.C.C. De Enck behoudt zich te allen tijde het recht voor om de actie(s), eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de actievoorwaarden en/of de prijzen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.

3. In het geval van een winactie op basis van loting, gebeurt dit op willekeurige basis. Het moment van loten of het moment van bekendmaking hoeft niet van tevoren door S.C.C. De Enck te worden aangekondigd.

4. Met de winnaar(s) wordt contact opgenomen om tot uitkering van de prijs over te gaan.

5. Prijzen kunnen niet worden ingewisseld voor geld, cadeaukaarten of andere prijzen.

6. Winnaars zullen hun medewerking verlenen aan redelijke verzoeken van S.C.C. De Enck tot deelname aan promotionele activiteiten met betrekking tot de actie(s), waaronder begrepen publicitaire activiteiten met betrekking tot de prijsuitreiking, via verschillende mediakanalen van S.C.C. De Enck (waaronder Website, Facebook, Instagram en Twitter).

7.Medewerkers en vrijwilligers van S.C.C. De Enck zijn uitgesloten van deelname.

8. Indien deelnemers jonger zijn dan 18 jaar, dienen zij toestemming van de ouder(s)/voogd(en) te hebben om aan de actie(s) deel te nemen. Als een prijs gewonnen wordt door een persoon jonger dan 18 jaar, treden de ouder(s) of wettelijke vertegenwoordigers van de winnaar op als contactpersoon en zullen schriftelijk moeten bevestigen dat zij akkoord gaan met het ontvangen van de betreffende prijs. Het niet door S.C.C. De Enck ontvangen van een dergelijke verklaring heeft tot gevolg dat de prijs niet zal worden uitgekeerd.

9. S.C.C. De Enck mag elke deelnemer diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten indien de betreffende deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze actievoorwaarden (of hiervan bij S.C.C. De Enck het vermoeden bestaat) of onvolledige, onjuiste, of misleidende gegevens verstrekt, of informatie inzendt die in strijd is met de wet, of anderszins onrechtmatig handelt jegens S.C.C. De Enck. 

Twitter mee met @DeEnck

 • https://t.co/1Y2ZJfR3oD
  11 uur
 • Wat hebben we een fantastisch weekend gehad, tijdens De Bestemming! Heeft u ook zo genoten van de prachtige muziek?‚Ķ https://t.co/7Bclqyz91g
  19 uur
 • https://t.co/KnBklSJH2r
  21 uur
 • https://t.co/qoewrE5ra6
  1 dag geleden

Sociaal Cultureel Centrum De Enck | 2018