Do 16 juli 2020

Bij vonnis van 14 juli 2020 van de Rechtbank Oost-Brabant is de stichting Stichting Sociaal Cultureel Centrum de Enck in staat van faillissement verklaard. Tot curator is benoemd mr. Rob van Seumeren van Van Iersel Luchtman Advocaten te ’s-Hertogenbosch (www.vil.nl). Voor het indienen van uw eventuele vordering, bijvoorbeeld in verband met een reeds gekocht ticket voor een voorstelling die niet is doorgegaan, kunt u zich wenden tot de website www.crediteurenlijst.nl. Voor overige vragen kunt u zich wenden tot het kantoor van de curator dat te bereiken is op het telefoonnummer 088 90 80 800